Bannerreklame for ekstraordinær generalforsamling i Albertslund Fægteklub

Ekstraordinær generalforsamling

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Albertslund Fægteklub d. 19. oktober 2020. Formålet er primært at vælge en ny kasserer, da den nuværende grundet travlhed har valgt at trække sig.

Indkaldelsen er udsendt pr. email til klubbens medlemmer d. 28/9. Hvis du mod forventning ikke har modtaget indkaldelsen, så skriv til klubbens medlemsregister på tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.

Husk at generalforsamlingen er åben for alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog undtagen medlemmer under 15 år. Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

[Skift til mobil-udgave]