Bannerreklame for generalforsamling i Albertslund Fægteklub

Generalforsamling

Ifølge vedtægterne for Albertslund Fægteklub skal vi afholde ordinær generalforsamling i løbet af februar måned. Det er nu besluttet, at 2024-udgaven vil finde sted tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19:10 - i konferencelokalet på Albertslund Stadion.

Den endelige dagsorden, inkl. regnskab 2023 og budget 2024 er udsendt pr. email til alle medlemmer d. 20. februar 2024. Hvis du mod forventning ikke har modtaget den, så skriv til klubbens medlemsregister på tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.

Husk at generalforsamlingen er åben for alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog undtagen medlemmer under 15 år. Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde (evt. online efter aftale).

[Skift til mobil-udgave]