Bannerreklame for generalforsamling i Albertslund Fægteklub

Generalforsamling

Ifølge vedtægterne for Albertslund Fægteklub skal vi afholde ordinær generalforsamling i løbet af februar måned. Det er nu besluttet, at 2020-udgaven vil finde sted onsdag d. 24. februar 2021 kl. 19:30 - online pga. gældende forsamlingsforbud.

Den endelige dagsorden, inkl. regnskab 2020, budget 2021 og link til møde er udsendt pr. email til alle medlemmer d. 17. februar 2021. Hvis du mod forventning ikke har modtaget den, så skriv til klubbens medlemsregister på tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.

Husk at generalforsamlingen er åben for alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog undtagen medlemmer under 15 år. Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt "fremmøde".

[Skift til mobil-udgave]