Indmeldelse

Du kan få en indmeldelsesblanket udleveret til træningen, eller du kan hente den her for selv at printe. Den udfyldte og underskrevne blanket kan du enten aflevere til træner eller bestyrelsesrepræsentant ved træningen, eller du kan tage et billede af den og emaile den til tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.

Kontingent

Du vil som regel have mulighed for at træne et par gange før medlemskab i klubben er påkrævet. Fra og med marts 2019 er kontigentet er på:

Bemærk at priser kan reguleres af generalforsamlingen.

Kontingent indbetales på Albertslund Fægteklubs konto i Arbejdernes Landsbank (reg.nr. 5326, kontonr. 246 695), senest fem bankdage fra klubbens bekræftelse af modtaget indmeldelse.

Aktive medlemmer der for første gang indmelder sig i klubben i perioden mellem de to kontingentrater primo september og primo marts, betaler kun et beløb der er nedskrevet i forhold til hvor mange af de planlagte træninger i rate-perioden, der allerede er afviklet. Ved førstegangsindmelding senest ved næste planlagte, ordinære træningsgang betales således for resten af indeværende rateperiode kun

  • kr. 133 for fægtere der ikke er fyldt 18 år på betalingstidspunktet, og
  • kr. 167 for fægtere der er 18 år eller ældre på betalingstidspunktet.
Fra september 2020 betales så fuld rate i lighed med klubbens øvrige medlemmer.

Nye medlemmer kan aftale i op til seks måneder fra indmeldelsestidspunktet at betale månedsvis (dog med både juni og juli opkrævet i juni) i stedet for halvårligt.

Kårdefægter iført fægteudstyr

Stævnelicens

For fægtere der er kadet eller ældre (se aldersklasser) skal klubben fra 2019 betale en årlig stævnelicens til Dansk Fægte-Forbund, for de af fægterne der faktisk deltager i stævner. Vi har i Albertslund Fægteklub besluttet, at vi vil opkræve dette beløb hos den enkelte fægter. Det drejer sig i 2019 om kr. 150, der altså kommer oven i kontingent-betalingerne, såfremt man som kadet eller ældre ønsker at deltage i stævner.

Udstyr

Du behøver ikke at investere i nyt udstyr fra første dag. Vi har en del tøj og udstyr i både børne og voksenstørrelser, som du kan låne. Du må dog regne med at skulle købe dit eget udstyr over tid. Du skal bruge både jakke, bukser, maske, kårde, handske og ledning. Det er derfor en god idé at købe noget af udstyret brugt.

Klubudstyr som ødelægges mens du har det til låns (brug under træning eller ved stævne) skal generelt erstattes. Bestyrelsen fastsætter satser herfor, og de offentliggøres her. På bestyrelsesmødet 10/1 2018 besluttedes at knækkede klinger ikke skal erstattes, såfremt der er tale om hændeligt uheld under almindelig/reglementeret brug af våben. Såfremt klinge knækker i forbindelse med ureglementeret brug, herunder decideret misbrug eller hærværk, skal der betales kr. 200 pr. ødelagt/knækket klinge.

[Skift til mobil-udgave]