Indmeldelse

Du kan få en indmeldelsesblanket udleveret til træningen, eller du kan hente den her for selv at printe. Den udfyldte og underskrevne blanket kan du enten aflevere til træner eller bestyrelsesrepræsentant ved træningen, eller du kan tage et billede af den og emaile den til tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.

Kontingent

Du vil som regel have mulighed for at træne et par gange før medlemskab i klubben er påkrævet. Fra og med marts 2019 er kontigentet er på:

Bemærk at priser kan reguleres af generalforsamlingen.

Kontingent indbetales på Albertslund Fægteklubs konto i Arbejdernes Landsbank (reg.nr. 5326, kontonr. 246 695), senest fem bankdage fra klubbens bekræftelse af modtaget indmeldelse.

Aktive medlemmer der for første gang indmelder sig i klubben i perioden mellem de to kontingentrater primo september og primo marts, betaler kun et beløb der er nedskrevet i forhold til hvor mange af de planlagte træninger i rate-perioden, der allerede er afviklet.

Nye medlemmer kan aftale i op til seks måneder fra indmeldelsestidspunktet at betale månedsvis (dog med både juni og juli opkrævet i juni) i stedet for halvårligt.

Bemærk at klubben kan søge om støtte til bl.a. kontingent for børn og unge fra økonomisk trængte familier i kommunens "Albertslund deltager - pulje for socialt udsatte". Skriv til tilmelding@albertslundfaegteklub.dk hvis det er noget vi skal kigge på.

Kårdefægter iført fægteudstyr

Stævnelicens

Fægtere der ønsker at deltage i konkurrencer i regi af Dansk Fægte-Forbund for kadetter eller ældre aldersklasser, skal have en national licens. Denne bestilles via klubben, og betales af den enkelte fægter.

Udstyr

Du behøver ikke at investere i nyt udstyr fra første dag. Vi har en del tøj og udstyr i både børne og voksenstørrelser, som du kan låne. Du må dog regne med at skulle købe dit eget udstyr over tid. Du skal bruge både jakke, bukser, maske, kårde, handske og ledning. Det er derfor en god idé at købe noget af udstyret brugt.

Klubudstyr som ødelægges mens du har det til låns (brug under træning eller ved stævne) skal generelt erstattes. Bestyrelsen fastsætter satser herfor, og de offentliggøres her. På bestyrelsesmødet 10/1 2018 besluttedes at knækkede klinger ikke skal erstattes, såfremt der er tale om hændeligt uheld under almindelig/reglementeret brug af våben. Såfremt klinge knækker i forbindelse med ureglementeret brug, herunder decideret misbrug eller hærværk, skal der betales kr. 200 pr. ødelagt/knækket klinge.

[Skift til mobil-udgave]