I Danmark opererer man med de aldersklasser der er vist i tabellen nedenfor. Som det fremgår, spænder B&U-aldersklasserne generelt kun over to år.

Til stævner kan man konkurrere i sin egen kategori, eller B&U-fægterne kan vælge at stille op i klassen overover. Konkurrencerne for de forskellige aldersklasser er ved et stævne typisk lagt sådan, at det faktisk er muligt at deltage i konkurrencerne for både egen aldersklasse, og for klasser over.

Indenfor en aldersklasse er konkurrencerne normalt også adskilt på basis af køn, idet puljekampe dog kan blive slået sammen på tværs af køn og/eller aldersklasser hvis der er få fremmødte fægtere. Kun blandt miniorerne er konkurrencerne for piger og drenge blandet.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer bør man være opmærksom på, hvorvidt alderskategorierne matcher de danske.

Danske alderskategorier
for fægtning 2022/23
Årgange i kategori
indtil 30. juni 2022 Fra 1. juli 2022
Veteraner ...-1982
Seniorer ...-2001 ...-2002
Juniorer (U20) 2002-2004 2003-2005
Kadetter (U17) 2005-2006 2006-2007
Dreng/Pige (U15) 2007-2008 2008-2009
Puslinge (U13) 2009-2010 2010-2011
Miniorer (U11) 2011-2012 2012-2013
Miniput (U9) 2013- 2014-

Aldersklasserne for B&U blev ændret pr. 1/7 2021 fra tidligere at have været U10, U12 og U14.

Læs mere om aldersklasser - og meget andet - i DFFs stævnereglement.

[Skift til mobil-udgave]