I Danmark opererer man med de aldersklasser der er vist i tabellen nedenfor. Som det fremgår, spænder B&U-aldersklasserne generelt kun over to år.

Til stævner kan man konkurrere i sin egen kategori, eller B&U-fægterne kan vælge at stille op i klassen overover. Konkurrencerne for de forskellige aldersklasser er ved et stævne typisk lagt sådan, at det faktisk er muligt at deltage i konkurrencerne for både egen aldersklasse, og for klasser over.

Indenfor en aldersklasse er konkurrencerne normalt også adskilt på basis af køn, idet puljekampe dog kan blive slået sammen på tværs af køn og/eller aldersklasser hvis der er få fremmødte fægtere. Kun blandt miniorerne er konkurrencerne for piger og drenge blandet.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer bør man være opmærksom på, hvorvidt alderskategorierne matcher de danske.

Danske alderskategorier
for fægtning 2021/22
Årgange i kategori
indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021
Veteraner ...-1981
Seniorer ...-2000 ...-2001
Juniorer (U20) 2001-2003 2002-2004
Kadetter (U17) 2004-2005 2005-2006
Dreng/Pige (U15) 2006-2007 2007-2008
Puslinge (U13) 2008-2009 2009-2010
Miniorer (U11) 2010-2011 2011-2012
Miniput (U9) 2012- 2013-

Aldersklasserne for B&U blev ændret pr. 1/7 2021 fra tidligere at have været U10, U12 og U14.

Læs mere om aldersklasser - og meget andet - i DFFs stævnereglement.

[Skift til mobil-udgave]