I Danmark opererer man med de aldersklasser der er vist i tabellen nedenfor. Som det fremgår, spænder B&U-aldersklasserne generelt kun over to år.

Til stævner kan man konkurrere i sin egen kategori, eller B&U-fægterne kan vælge at stille op i klassen overover. Konkurrencerne for de forskellige aldersklasser er ved et stævne typisk lagt sådan, at det faktisk er muligt at deltage i konkurrencerne for både egen aldersklasse, og for klasser over.

Indenfor en aldersklasse er konkurrencerne normalt også adskilt på basis af køn, idet puljekampe dog kan blive slået sammen på tværs af køn og/eller aldersklasser hvis der er få fremmødte fægtere. Kun blandt miniorerne er konkurrencerne for piger og drenge blandet.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer bør man være opmærksom på, hvorvidt alderskategorierne matcher de danske.

Danske alderskategorier
for fægtning 2024/25
Årgange i kategori
indtil 30. juni 2024 Fra 1. juli 2024
Veteraner ...-1984
Seniorer ...-2003 ...-2004
Juniorer (U20) 2004-2006 2005-2007
Kadetter (U17) 2007-2008 2008-2009
Dreng/Pige (U15) 2009-2010 2010-2011
Puslinge (U13) 2011-2012 2012-2013
Miniorer (U11) 2013-2014 2014-2015
Miniput (U9) 2015- 2016-

Aldersklasserne for B&U blev ændret pr. 1/7 2021 fra tidligere at have været U10, U12 og U14.

Læs mere om aldersklasser - og meget andet - i DFFs stævnereglement.

[Skift til mobil-udgave]