I Danmark opererer man med de aldersklasser der er vist i tabellen nedenfor. Som det fremgår, er det for B&U en del aldersklasser, idet de kun spænder over to eller tre år.

Til stævner kan man konkurrere i sin egen kategori, eller B&U-fægterne kan vælge at stille op i klassen overover. Konkurrencerne for de forskellige aldersklasser er ved et stævne typisk lagt sådan, at det faktisk er muligt at deltage i konkurrencerne for både egen aldersklasse, og for klasser over.

Indenfor en aldersklasse er konkurrencerne normalt også adskilt på basis af køn, idet puljekampe dog kan blive slået sammen på tværs af køn og/eller aldersklasser hvis der er få fremmødte fægtere. Kun blandt miniorerne er konkurrencerne for piger og drenge blandet.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer bør man være opmærksom på, at alderskategorierne nok ikke helt matcher de danske.

Danske alderskategorier
for fægtning 2021/22
Årgange i kategori
indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021
Veteraner Dem der har rundet 40 år
Seniorer ...-2000 ...-2001
Juniorer (U20) 2001-2003 2002-2004
Kadetter (U17) 2004-2006 2005-2007
Dreng/Pige 2007-2008 2008-2009
Puslinge 2009-2010 2010-2011
Miniorer 2011- 2012-
[Skift til mobil-udgave]