I Danmark opererer man med de aldersklasser der er vist i tabellen nedenfor. Som det fremgår, er det for B&U en del aldersklasser, idet de kun spænder over to eller tre år.

Til stævner kan man konkurrere i sin egen kategori, eller B&U-fægterne kan vælge at stille op i klassen overover. Konkurrencerne for de forskellige aldersklasser er ved et stævne typisk lagt sådan, at det faktisk er muligt at deltage i konkurrencerne for både egen aldersklasse, og for klasser over.

Indenfor en aldersklasse er konkurrencerne normalt også adskilt på basis af køn, idet puljekampe dog kan blive slået sammen på tværs af køn og/eller aldersklasser hvis der er få fremmødte fægtere. Kun blandt miniorerne er konkurrencerne for piger og drenge blandet.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer bør man være opmærksom på, at alderskategorierne nok ikke helt matcher de danske.

Danske alderskategorier
for fægtning 2020/21
Årgange i kategori
indtil 30. juni 2020 Fra 1. juli 2020
Veteraner Dem der har rundet 40 år
Seniorer ...-1999 ...-2000
Juniorer (U20) 2000-2002 2001-2003
Kadetter (U17) 2003-2005 2004-2006
Dreng/Pige 2006-2007 2007-2008
Puslinge 2008-2009 2009-2010
Miniorer 2010- 2011-
[Skift til mobil-udgave]