ALF fik del i DIF og DGIs sommerpulje

2020-09-24

DIF og DGIs foreningspulje uddeler hvert år store summer til brug for værdige formål i danske idrætsklubber. Normalt er der to uddelinger på et år, men for at kickstarte aktiviteterne efter forårets Corona-nedlukning, var der fra DIF og DGIs side i år også afsat penge til en særlig sommerpulje, med løbende ansøgning frem til 31/8. I Albertslund Fægteklub (ALF) har man kun en gang tidligere - og uden succes - søgt midler fra foreningspuljen. Sommerpuljens mulighed for bl.a. at søge om penge til indkøb/aktiviteter der understøtter hvervning af nye medlemmer, var imidlertid et godt match med et længe næret ønske i klubben om, at være i besiddelse af et klassesæt (20 stk.) plast-våben og masker til brug ved rekrutteringsevents rettet mod især børn.

I ALFs bestyrelse blev man dog først sidst på sommeren opmærksom på, at det ikke ville være helt urealistisk at søge om støtte fra sommerpuljen. Først d. 30/8, dagen før ansøgningsfristen, blev det i al hast undersøgt præcis hvad det ønskede udstyr ville koste (12.000 kr), hvorefter en ansøgning hurtigt blev skrevet og sendt afsted. Få dage senere indløb det glædelige budskab fra foreningspuljens sekretariat, at beløbet var bevilliget og snarest ville blive udbetalt.

Så snart pengene gik ind på klubbens konto, iværksattes det indkøb som pengene var øremæret til, og en lille uge senere modtog man i klubben en stor og ret tung kasse sendt fra Tyskland med det bestilte plastudstyr. Det blev hurtigt testet og mærket, hvorefter noget af det kom med til en afprøvning ved B&U-holdets træning. Det var vigtigt hurtigt at få nogle billeder af udstyret i brug, da disse skulle bruges til reklame for kommende "prøv at fægte"-arrangementer i efterårsferien. Vi håber at arrangementerne i efterårsferien kun bliver de første af mange, hvor vi vil have glæde af det nye udstyr, og vi takker DIF og DGIs sommerpulje for støtten!

Børn fægter udendørs med plastvåben, iført plastmasker.

Det nye plastudstyr beregnet til rekrutterings-events afprøves her udendørs af klubbens unge fægtere.

Hal hvor børn fægter med plastvåben, iført plastmasker, mens der tages billeder.

Udstyret blev også afprøvet indenfor, mens der blev taget billeder.

Masser af plast-fægteudstyr arrangeret til fotografering.

Noget af det nye udstyr umiddelbart efter modtagelse.