Mens træning og stævner er det der fylder meget i en fægters hverdag, så sker der nogle gange også noget andet i fægternes verden. F.eks. er der fægtelejre, fælles træningssamlinger, intro-kurser i dommergerning og våbenreparation m.v.

Vi har her forsøgt at samle en oversigt over nogle af de kommende aktiviteter, som vi tror kan have interesse for nogle af vores medlemmer:

Mandag d. 30/7 -
Lørdag d. 4/8 2018
DFF B&U sommerlejr

Ovenstående liste har ikke alt med. Se evt. Dansk Fægte-Forbunds aktivitetskalender for at få det hele med!

[Skift til mobil-udgave]